ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

նախահաշիվ2018   երրորդ եռամսյակ 3երրորդ եռամսյակ 2երրորդ եռամսյակ2017 AMSAKAN2017 snnundBALANS 2017DEBET-KPEDIT 2017dev 3 Hsoc patet eramsyak 1soc patet eramsyak 280- Hashvetvjunner 17 (1)2017 AMSAKAN (1)2017 snnund (1)BALANS 2017 (1)DEBET-KPEDIT 2017 (1)nax1 hapjis (1)soc patet eramsyak 1 (1)soc patet eramsyak 2 (1)2016թ.

ֆինպլան 1 001

ֆինպլան 2 001